WOORD VOOR WOORD

Tekstcorrectie en -redactie

Tekst in gesprek


Tekstwerk met een hart

TEKST IN GESPREK

Een stap verder dan ‘slechts’ correctie en redactie.
Een vorm van tekstwerk waarbij je actief betrokken bent,
vanuit je behoefte aan een meelezer en -denker, een klankbord en 'praatmaatje'.
We gaan samen op pad, met als doel een helder herschreven tekst.

Je levert een basistekst aan die voor jouw gevoel nog niet de kern raakt.
Misschien kun je de juiste woorden niet vinden voor wat je wilt overbrengen,
zit er nog niet de samenhang in die je graag wilt, vraagt je tekst om aanscherping,
verdieping of uitbreiding, of heb je onsamenhangend tekstmateriaal waar je
een overzichtelijk geheel van wilt maken.

Dan gaan we in gesprek, liefst op een rustige locatie.
We spreken over de bestaande tekst, over wat je wilt, wat je voor je ziet,
waarom je doet wat je doet, wilt wat je wilt en misschien wel over wie je bent.

In deze fase zal ik luisteren, invoelen, afstemmen, vragen, prikken, ondersteunen, aanreiken,
uitnodigen, stimuleren.Wat ik heb gehoord, gezien, gevoeld, neem ik mee en verwerk ik
in je oorspronkelijke tekst. Als dat nodig is, (her)orden en (her)structureer ik.
Daarbij houd ik oog voor jouw woorden, jouw stijl en jouw inhoud.
Het is en blijft jouw tekst!

Afhankelijk van de aard van de opdracht en de omvang van de tekst
volgen een of meer tussengesprekken, eventueel telefonisch.
We sluiten af met een eindgesprek, mocht je daar behoefte aan hebben.
Noem het nazorg.

Zo werken we woord voor woord toe naar het eindresultaat:
een tekst die volledig, helder en passend laat zien wat je te bieden of vertellen hebt,
vanuit wie jij bent.

In dit proces ben ik er voor je.

In verbinding, met aandacht en toewijding.